“Balen Ning Lugud at Kayapan, Kambe ng Santa Monica’ng patulunan lacuas ka pa sang mipagkalaman

Mexico duyan ning kabiasnan ika ing bukud kung palsintan”

Magrasyang Aldo kafiestan ning patulunang patron ning Balen Mexico; Santa Monica!

VIVA SANTA MONICA! VIVA MEXICO!

📸 Santa Monica Parish Mexico Page

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga