Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 16 July 2024, 11:54 PM

“Balen Ning Lugud at Kayapan, Kambe ng Santa Monica’ng patulunan lacuas ka pa sang mipagkalaman

June 1, 2021

Mexico duyan ning kabiasnan ika ing bukud kung palsintan”

Magrasyang Aldo kafiestan ning patulunang patron ning Balen Mexico; Santa Monica!

VIVA SANTA MONICA! VIVA MEXICO!

📸 Santa Monica Parish Mexico Page

Skip to content