Skip to main content

Bloodletting Activity

Pabatid sa Publiko
Magkakaroon po tayo ng Bloodletting Activity sa San Jose Church, San Jose Malino, Mexico, Pampanga sa darating na ika-28 ng Hunyo, 2022.
Ang paglahok ng publiko sa programang ito ay makakatulong upang makasagip ng buhay sa mga pasyenteng nangangailangan masalinan ng dugo.
Para sa iba pang detalye, tignan ang larawan.
Official Website of Municipality of Mexico Pampanga