Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 13 July 2024, 01:20 AM

Bloodletting Activity

June 27, 2022
Pabatid sa Publiko
Magkakaroon po tayo ng Bloodletting Activity sa San Jose Church, San Jose Malino, Mexico, Pampanga sa darating na ika-28 ng Hunyo, 2022.
Ang paglahok ng publiko sa programang ito ay makakatulong upang makasagip ng buhay sa mga pasyenteng nangangailangan masalinan ng dugo.
Para sa iba pang detalye, tignan ang larawan.
Skip to content