Skip to main content

Celebrating the 29th National Statistics Month

The Municipal Government of Mexico Joins the whole nation in celebrating the 29th National Statistics Month with the theme: ” Pagtuklas sa ganda ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga numero: Estadistika para sa Likas-Kayang Pag-unlad ng Tursimo.”

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga