Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 15 June 2024, 07:24 AM

Dalo Parroquia 2023 : Tuntunan Da Ring Capagmasusian

August 12, 2023

ING TUNTUNAN DA RING CAPAGMASUSIAN
KING DALO PARROQUIA 2023 KING PARROQUIA NING PAMIPASYAG NING PANGA-BAIT NING GUINU
King ca-14 Agosto, ing Patulunan ning Lalauigan — Virgen de los Remedios at Sto. Cristo del Perdon dumalo la king Parroquia ning Pamipasyag ning Panga-bait ning Guinu angga king ca-21 Agosto. Manananu na sanang ing Cruzada de Penitencia y Caridad maging yang dalan ban lubus yang akilala ing Guinung Dios at midake karing aliwa.
Lauan la ring miyayaliuang aktibidades para kaniting maulang kapagmasusian para king Indu ning Capaldanan.
Tema: “Kalupa Mung Mikapnuan, Abayan mu kaming Mangapnu Mu naman”
Luid ya ing Virgen de los Remedios, Patrona ning Mabilug a Lalauigang Capampangan!
Luid ya ing Santo Cristo del Perdon y Caridad!
MALAUS CO PU!
#VDLR67 #DaloParroquia2023 #RCASF #VDLR #SCDP #Indu

Skip to content