Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 04 March 2024, 09:28 AM

FREE LEGAL ASSISTANCE

October 14, 2021

MAYAP A ALDO, CABALEN!
Sa hangaring makapaglingkod sa mga higit na nangangailangan, ang butihing Alkalde Teddy C. Tumang ay maghahandog ng LIBRENG LIGAL NA TULONG sa ating mga Cabalen simula ngayong darating na Lunes, Oktubre 18, 2021. Layunin nitong programa na magabayan ang mga kapos sa kakayahang makipagusap o kumunsulta sa mga abogado at kulang sa pinansyal.
Basahin ang iba pang mga detalye sa larawan, Cabalen!
TAPAT A SERBISYU, TUNE PRUGRESU NING BALEN MEXICO!
#FREELEGALASSISTANCEINMEXICO
#handogniMAYORTEDDYTUMANG

Skip to content