FREE LEGAL ASSISTANCE

MAYAP A ALDO, CABALEN!
Sa hangaring makapaglingkod sa mga higit na nangangailangan, ang butihing Alkalde Teddy C. Tumang ay maghahandog ng LIBRENG LIGAL NA TULONG sa ating mga Cabalen simula ngayong darating na Lunes, Oktubre 18, 2021. Layunin nitong programa na magabayan ang mga kapos sa kakayahang makipagusap o kumunsulta sa mga abogado at kulang sa pinansyal.
Basahin ang iba pang mga detalye sa larawan, Cabalen!
TAPAT A SERBISYU, TUNE PRUGRESU NING BALEN MEXICO!
#FREELEGALASSISTANCEINMEXICO
#handogniMAYORTEDDYTUMANG

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga