Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 16 June 2024, 10:04 AM

Araw-araw nang tatanggap ang Mexico Community Hospital ng “WALK-IN individuals”

November 6, 2021

KAALAMAN PARA SA PUBLIKO
Ikaw ba ay 18 taong gulang pataas at hindi pa bakunado laban sa COVID-19? Halina at magtungo sa Mexico Community Hospital dahil simula Lunes, November 8, 2021, araw-araw ng tatanggap ang ospital ng “WALK-IN individuals” para makapagpabakuna. Ito ay mula Lunes hanggang Byernes.
#bakunalabanCOVID19
#mexicovaccinationprogram
#staytuneformoreUPDATES

Skip to content