Araw-araw nang tatanggap ang Mexico Community Hospital ng “WALK-IN individuals”

KAALAMAN PARA SA PUBLIKO
Ikaw ba ay 18 taong gulang pataas at hindi pa bakunado laban sa COVID-19? Halina at magtungo sa Mexico Community Hospital dahil simula Lunes, November 8, 2021, araw-araw ng tatanggap ang ospital ng “WALK-IN individuals” para makapagpabakuna. Ito ay mula Lunes hanggang Byernes.
#bakunalabanCOVID19
#mexicovaccinationprogram
#staytuneformoreUPDATES

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga