MASANTING A BALITA, CABALEN!

Kilub na ning aduang aldo (Nobyembre 16-17, 2021) alang bayung kasu ning COVID-19 keti Balen Mexico.
Maging mapagmasabal ampong disiplinadu pa mu rin ba tanang akabiusan iting pandemia.
#municipalityofmexico

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga