Masayang Aldo da reng Talaturu!

Ing Balen Mexico at deng keyang memalen, panimunan nang Mayor Teddy C. Tumang at deng anggang miyembru na ning Sangguniang Bayan ng Mexico, makisanmetung la keng pamamye puge at parangal kareng masakripsiyu at matenakan a talaturu keng mabilug a yatu.
Ibat keng Balen Mexico, Masayang Aldo da reng Talaturu!
#TeachersDay2022

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga