Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 16 July 2024, 10:43 PM

Masayang Aldo da reng Talaturu!

October 5, 2022

Ing Balen Mexico at deng keyang memalen, panimunan nang Mayor Teddy C. Tumang at deng anggang miyembru na ning Sangguniang Bayan ng Mexico, makisanmetung la keng pamamye puge at parangal kareng masakripsiyu at matenakan a talaturu keng mabilug a yatu.
Ibat keng Balen Mexico, Masayang Aldo da reng Talaturu!
#TeachersDay2022

Skip to content