Skip to main content

NAGPOSITIBO KA BA SA COVID-19?

Ayon sa assessment ng inyong BHERT, maaari kang i-refer sa ospital kung ikaw ay nakakaranas ng:

☑️ Hirap sa paghinga
☑️ Ubo, lagnat, at humihirap na paghinga
☑️ Lumulubhang pag-ubo
☑️ Pagkalito o pagbabago ng kalagayan ng pag-iisip
☑️ Pagsakit ng dibdib
☑️ Mababang Oxygen level
☑️ Matinding pagka-antok o hindi magising
☑️ Kulay Bughaw o pangingitim ng muhka o labi

I-monitor ang sarili para sa mga sintomas na ito at agad na tumawag sa Barangay Health Emergency Response Team kung makakaranas ng kahit isa sa mga ito.

Alamin ang tamang impormasyon! Let’s #BIDASolusyon Plus sa COVID-19!

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga