Pagbabakuna ng Astrazeneca sa Pandacaqui Training Center

Kasalukuyang ginaganap ngayong araw ang pagbabakuna ng Astrazeneca sa mga 1,168 katao na residente ng Mexico sa Pandacaqui Training Center.
Kahapon naman, Oktubre 12, nabakunahan din ang mga 1,500 Mexicano ng unang dosis ng Moderna sa SM Pampanga. Samantalang bukas at sa Byernes ay may kabuuang 2,460 indibidwal ang mababakuna din ng Moderna.
Pinangungunahan ng ating magigiting na Vaccination Team ang programang ito ng Lokal na Pamahalaan ng Mexico.
Patuloy na pinaaalalahanan ang publiko na sumunod sa mga alituntuning pangkalusugan at pangkaligtasan upang makaiwas sa COVID-19.
#programangbakunalabancovid19ngmexico
#saludosamgamedicalfrontliners

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga