Skip to main content

Pagbati sa ating mga mahal na guro sa bayan ng Mexico at sa buong Pilipinas!

#saludosamgaGUROangBayanNgMexico

 

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga