Skip to main content
GOV.PHย ย |ย ย Philippine Standard Time: 15 June 2024, 07:49 AM

PWEDE BA AKONG TUMANGGAP NG COVID-19 VACCINE?

June 1, 2021

Alamin rito ang PINAKABAGONG GUIDELINES kung sinu-sino ang maaaring mabakunahan!

OO, PERO KAILANGAN NG KARAGDAGANG PAG-IINGAT

✅ May sakit sa pagdurugo o kasalukuyang umiinom ng blood thinners
✅ May allergy sa pagkain, itlog, o gamot
✅ May history ng asthma

OO, PERO IPAGPALIBAN MUNA

🕒 Kasalukuyang may impeksyon ng COVID-19 o may sintomas na: lagnat / panginginig, panghihina, ubo, sipon, pananakit ng ulo, lalamunan o kalamnan, kawalan ng panlasa o pang-amoy, hirap sa paghinga, rashes
🕒 May exposure sa taong confirmed o suspect na kaso ng COVID-19 sa nakaraang 14 na araw
🕒 Nakakuha ng convalescent plasma o monoclonal antibodies para sa COVID-19 nitong nakaraang 90 na araw
🕒 Nasa unang 3 buwan ng pagbubuntis
🕒 Nakakuha ng kahit na anong klaseng bakuna sa nakaraang 14 na araw
🕒 Na-admit sa ospital, nagkaroon ng atake, or nagbago ng gamot para sa co-morbidities sa loob ng nakaraang 3 buwan
🕒 Hypertensive emergency o blood pressure >180/120 na may sintomas ng posibleng organ damage

OO, PERO KAILANGAN NG MEDICAL CLEARANCE MULA SA DOKTOR

📄 May autoimmune disease
📄 May Human Immunodeficiency Virus (HIV)
📄 May kanser na kasalukuyang naggagamot (chemo/radio/immunotherapy)
📄 Sumailalim sa organ transplant
📄 Umiinom ng steroids
📄 Nakaratay sa kama o may sakit na hindi tataas sa anim (6) na buwan ang taning

HINDI PWEDE

❌ Mas mababa sa 18 years old
❌ Allergy sa mga sangkap ng bakuna (hal: polysorbate, PEG)
❌ Malubhang reaksyon (hal: anaphylaxis) sa unang dose ng bakuna
Kahit nabakunahan na, huwag pa ring kakalimutan na gawin ang minimum public health standards o MPHS! Mag-MASK, HUGAS, IWAS, AIRFLOW!

RESBAKUNA, kasangga ng BIDA! Sama-sama tayo sa BIDA Bakunation!

#RESBAKUNA

#BIDABakunation

#BIDASolusyon +

#ExplainExplainExplain

Skip to content