Skip to main content

Special Program for the Employment of Students (SPES)

Sa mga hindi nakabilang sa College Educational Program ng Lokal na Pamahalaan ng Mexico, maaari kayong makatanggap ng SPES. Basahin lamang ang poster para sa mga kaukulang dokumento.
NOTE: Sa mga GRADE 12 students, maaari kayong mapabilang dito. Isumite ang first sem Form 138 o Report Card ninyo (photocopy) at ang iba pang mga nakasaad na dokumento sa poster.
You may submit completed documents at the PESO, located at the 3rd floor of Mexico Public Market Building.
#SPESMexico
#PESOMexico
Official Website of Municipality of Mexico Pampanga