Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 17 April 2024, 11:36 PM

TIGNAN: Binigyang linaw ng Kagawaran ng Kalusugan ang kumakalat na mensahe patungkol sa COVID-19

June 19, 2021

Ito ay idineklara ng WHO bilang isang global pandemic. Ito ay nakakahawa at nagdudulot ng malubhang sakit na naging sanhi ng pagkamatay ng higit na 3 milyong tao sa buong mundo. Ang mga bakuna ay ligtas at hindi naglalaman ng magnets, microchips, at “trackers”. Karagdagan dito, ang pagsuot ng face mask ay epektibo upang hindi mahawa ng COVID-19. Hindi rin nakaka-suffocate ang pasgsuot ng mask.
The Department reminds the public to always verify information found online only with legitimate sources. Maging BIDA, alamin ang tamang impormasyon! #CheckTheFAQs

Skip to content