Skip to main content
GOV.PH  |  Philippine Standard Time: 17 April 2024, 10:49 PM

TIGNAN: Binigyang linaw ng Kagawaran ng Kalusugan ang kumakalat na video patungkol sa mRNA Vaccine.

June 21, 2021

Ang mga mRNA COVID-19 vaccine ay ligtas, epektibo, at nabigyan ng EUA ng FDA.Ang mga bakunang ito ay tinuturuan ang ating katawan na makagawa ng antibodies upang palakasin ang ating resistensya laban sa virus. Hindi nito babaguhin ang ating genetic code o DNA.
The Department reminds the public to always verify information found online only with legitimate sources. Maging BIDA, alamin ang tamang impormasyon! #CheckTheFAQs

Skip to content