Trade Fair and Food Bazaar

Sa mga interesado pong lumahok sa Trade Fair and Food Bazaar, pakibasa ang poster.
Ito ay parte ng selebrasyon ng Pambansang Linggo ng Turismo na handog ng Tanggapan ng Turismo ng Mexico. 💚
#MexicoTourismWeek
#NationalTourismWeek

Municipality of Mexico, Pampanga

Address


Municipal Hall,
Mexico, Pampanga

Copyright © 2020. Municipality of Mexico, Province of Pampanga. All rights reserved.

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga