Skip to main content

Trade Fair and Food Bazaar

Sa mga interesado pong lumahok sa Trade Fair and Food Bazaar, pakibasa ang poster.
Ito ay parte ng selebrasyon ng Pambansang Linggo ng Turismo na handog ng Tanggapan ng Turismo ng Mexico. 💚
#MexicoTourismWeek
#NationalTourismWeek

Official Website of Municipality of Mexico Pampanga